KarinNylind

KarinNylind's picture

MI Trainer Presentation

Mrs
Karin
Nylind
Social worker
Business Information
Business name: 
Sjöstadsskolan
Town/City: 
Stockholm
Country: 
Sweden
Contact Information
Email address: 
k.nylind@bahnhof.se
Mobile number: 
+46706534380

More About Me

About Me

Jag är socionom och har jobbat med Motiverande samtal - MI sedan 2002, främst inom Kriminalvården där jag senast arbetade som utbildare och handledare i program och MI . Jag har handlett och utbildat personal inom hälso- och sjukvård i såväl fristående kurser som moment i yrkesutbildningar.  Jag började utbilda andra i MI 2003 och genomgick MINTs tränarutbildning (MINT TNT) 2006 och är sedan dess medelm i MINT Inc. Jag arbetar nu som Fritidspedagaog i skolan där jag har möjlighet att använda kortare tillämpningar an Motiverande samtal i arbetet med eleverna. Jag har lång erfarenhet av att utbilda, träna och handleda i MI inom främst socialt arbete och hälso- och sjukvård.

 

Service Information
Area of practice: 
Social
Trainer Statement

Kontakta gärna mig på k.nylind@bahhof.se.

Training Interests
Training language 1: 
Swedish

History

Member for
13 years 3 months
Go to top