Motiverande samtal vid behandling av alkoholproblem

TitleMotiverande samtal vid behandling av alkoholproblem
Publication TypeBook
2001
AuthorsForsberg, L
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) i samarbete med Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning (SAD)
Stockholm
eng
Alkoholistvård
Language: 
Swedish
Go to top