Bibliography

Found 1615 results
Author Keyword Title [ Type(Desc)] Year
Filters: First Letter Of Keyword is M  [Clear All Filters]
Book
Rosengren DB. Building motivational interviewing skills: A practitioner workbook. (Rollnick S, Miller WR). New York: Guilford Press; 2009. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2009-11580-000&login.asp&site=ehost-live&scope=site
Rosengren DB. Building motivational interviewing skills: A practitioner workbook. (Rollnick S, Miller WR). New York: Guilford Press; 2009. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2009-11580-000&login.asp&site=ehost-live&scope=site
Schmidt U, Treasure J. Clinician's guide to getting better bit(e) by bit(e): A survival kit for sufferers of bulimia nervosa and binge eating disorders. Hove, England: Psychology Press; 1997. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=1997-36374-000&site=ehost-live&scope=site
Farbring CÅ. Handbok i motiverande samtal - MI : teori, praktik och implementering : samtalsguider, övningar, coachningsprotokoll. Stockholm: Natur & kultur; 2010. Available from: http://www.nok.se/handbokmi
Levounis P, Arnaout B. Handbook of motivation and change: A practical guide for clinicians. Arlington, VA: American Psychiatric; 2010. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2010-10445-000&login.asp&site=ehost-live&scope=site
Levounis P, Arnaout B. Handbook of motivation and change: A practical guide for clinicians. Arlington, VA: American Psychiatric; 2010. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2010-10445-000&login.asp&site=ehost-live&scope=site
Holm Ivarsson B, Lunding H. MI - motiverande samtal : praktisk handbok för hälso- och sjukvården : fysisk aktivitet, kost & övervikt, riskbruk av alkohol, tobaksbruk. Stockholm: Gothia; 2009.
Holm Ivarsson B, Ortiz L, Wirbing P, Lunding H. MI - motiverande samtal : praktisk handbok för MI-samtal i socialt arbete : med exempel från socialtjänst, beroendevård, ungdomsvård, försäkringskassa, arbetsförmedling. Stockholm: Gothia; 2010.
Holm Ivarsson B. MI - motiverande samtal : praktisk handbok för skolan : skolmotivation, samtal om livsstil, utvecklingssamtal, elevvårdskonferens, föräldrasamtal. Stockholm: Gothia; 2010.
Holm Ivarsson B, Sjögren K. MI - motiverande samtal : praktisk handbok för tandvården : mat och dryck, munhygien, fluor, tobaksbruk. Stockholm: Gothia; 2010.
Tober G, Raistrick D. Motivational dialogue: Preparing addiction professionals for motivational interviewing practice. New York: Routledge; 2007. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2007-01082-000&login.asp&site=ehost-live&scope=site
Tober G, Raistrick D. Motivational dialogue: Preparing addiction professionals for motivational interviewing practice. New York: Routledge; 2007. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2007-01082-000&login.asp&site=ehost-live&scope=site
Tober G, Raistrick D. Motivational dialogue: Preparing addiction professionals for motivational interviewing practice. New York: Routledge; 2007. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2007-01082-000&login.asp&site=ehost-live&scope=site
Murphy CM, Maiuro RD. Motivational interviewing and stages of change in intimate partner violence. New York: Springer; 2009. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2009-08288-000&login.asp&site=ehost-live&scope=site
Murphy CM, Maiuro RD. Motivational interviewing and stages of change in intimate partner violence. New York: Springer; 2009. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2009-08288-000&login.asp&site=ehost-live&scope=site
Rollnick S, Miller WR, Butler CC. Motivational interviewing in health care: Helping patients change behavior. (Rollnick S, Miller WR). New York: Guilford Press; 2008. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2008-01398-000&login.asp&site=ehost-live&scope=site
Arkowitz H, Westra HA, Miller WR, Rollnick S. Motivational interviewing in the treatment of psychological problems. (Rollnick S, Miller WR). New York: Guilford Press; 2008. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2007-18096-000&login.asp&site=ehost-live&scope=site
Arkowitz H, Westra HA, Miller WR, Rollnick S. Motivational interviewing in the treatment of psychological problems. (Rollnick S, Miller WR). New York: Guilford Press; 2008. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2007-18096-000&login.asp&site=ehost-live&scope=site
Arkowitz H, Westra HA, Miller WR, Rollnick S. Motivational interviewing in the treatment of psychological problems. (Rollnick S, Miller WR). New York: Guilford Press; 2008. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2007-18096-000&login.asp&site=ehost-live&scope=site
Arkowitz H, Westra HA, Miller WR, Rollnick S. Motivational interviewing in the treatment of psychological problems. (Rollnick S, Miller WR). New York: Guilford Press; 2008. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2007-18096-000&login.asp&site=ehost-live&scope=site
Miller WR, Rollnick S. Motivational interviewing: Preparing people for change. 2ndnd ed. New York: Guilford Press; 2002 p. 428 p. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=rzh&AN=2004130812&site=ehost-live&scope=sitePublisher URL: www.guilford.com
Miller WR, Rollnick S. Motivational interviewing: Preparing people to change addictive behavior. New York: Guilford Press; 1991. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=1991-98398-000&site=ehost-live&scope=site
Miller WR, Rollnick S. Motivational interviewing: Preparing people to change addictive behavior. New York: Guilford Press; 1991. Available from: http://libproxy.unm.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=1991-98398-000&site=ehost-live&scope=site
Miller WR, Rollnick S. Motiverande samtal : att hjälpa människor till förändring. Stockholm: Natur & kultur; 2009.
Forsberg L, Berglind O, Forsberg K. Motiverande samtal : för att uppmuntra fysisk aktivitet : manual. Östersund: Statens folkhälsoinstitut; 2009. Available from: http://www.fhi.se/PageFiles/6484/Motiverande-samtal-far-manual-webb.pdf

Pages

Go to top