Bibliography

Found 1 results
Author Keyword Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Sundelin, Annika  [Clear All Filters]
2011
Sundelin A, Kleine H. Motiverande samtal - MI : en undersökning om deltagarnas syn på grundkurs i Motiverande samtal. Karlstad: Folkhälsa och samhällsmedicin, Landstinget i Värmland; 2011.
Go to top