Bibliography

Found 1 results
Author Keyword [ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is Sundelin, Annika  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
Sundelin A, Kleine H. Motiverande samtal - MI : en undersökning om deltagarnas syn på grundkurs i Motiverande samtal. Karlstad: Folkhälsa och samhällsmedicin, Landstinget i Värmland; 2011.
Go to top